Výcvik
jedinečných
průvodců

On-line verze pro ženy

Vytvořeno s láskou
od průvodkyň průvodcům

Staň se průvodkyní, která naplno využívá svých darů a má svoji podporující komunitu

Ukážeme Ti, jak si vytvořit svůj jedinečný systém provázení založený na Tvé autenticitě a otevřeném srdci.

Získej  metody pro skutečnou a hlubokou TRANSFORMACI klienta.
Objev svou ORIGINALITU v provázení.
Otevři si pole klientů a s ním PROSPERITU.

Co nabízíme?

Celistvý výcvik, který nevychová univerzální koučky ale jedinečné průvodkyně, které znají svoji hodnotu a ví, jak prodat svoje služby.

Naučíme Tě, jak otevřít srdce své i ostatních lidí a díky tomu se staneš průvodkyní Nové Země. Průvodkyní, která naslouchá své intuici, umí pracovat se svojí energií a svítí na cestu dalším lidem.

Kouči koučům, průvodci průvodcům

Co získáš?

Výcvik jedinečných průvodců je ucelený systém, díky kterému získáš: 

 1. techniky – jak koučovací tak terapeutické, vyzkoušíš si je na vlastní kůži a naučíš se je propojovat a vnést do nich sebe a svou intuici 

 2. objevíš si svůj jedinečný systém provázení

 3. získáš sebedůvěru, abys mohla žít své poslání, otevřeš si energetické pole klientů a posílíš si svoji sebehodnotu, aby sis uměla nastavit správné ceny, aby Tě provázení plně uživilo 

 4. objevíš nástroje, aktivity a návyky k získání klientů, které s Tebou souzní

 5. učiníš akční kroky k tomu, abys byla jedinečnou průvodkyní

 6. komunitu a podporu žen na stejné vlně 

Průvodkyně, které výcvikem prošly, říkají ...

Andrea Mališová

Nikola Benešová

“Výcvik jedinečných průvodců si mě prostě přitáhl a já jsem za to moc vděčná. Dostala jsem mnoho technik, které mohu použít nejen s klienty, ale i při práci sama se sebou. Vnímala jsem nadstandardní podporu nejen na živých setkáních, ale i ve facebookové skupině.
V tomto silně transformačním poli jsem se dostávala do svých hlubin a mohlo tak postupně odcházet vše, co mi již nesloužilo. Měla jsem možnost zažít a poznat sílu sesterství. Děkuji za to, že jsem toho mohla být součástí.”

Techniky pro práci s klienty

Koučovací techniky

Kreativní techniky pro práci s podvědomím klienta - GROW, Umění kladení otázek, Krystalizace záměru, Varianty technik s obrázky a kartami, Konstelační techniky, Pohybové techniky, Hledání odpovědí skrze tělo, Hledání odpovědí skrze okolí (v domácnosti i přírodě), Metaforické techniky, Tvorba koučovacích meditací, Kvantování.

Práce s klientem na individuální úrovni

Pravidla koučování a terapeutické práce, uvolnění klienta, příprava klienta, uvolnění a příprava sebe sama, možná úskalí a jak si s nimi poradit. Intuitivní práce a kombinování jednotlivých koučovacích i terepeutických technik. Tvorba vlastních technik.

Terapeutické techniky

Silné a do hloubky jdoucí techniky, pro práci s emocemi, přepisování programů a vkládání nových kódů - Intuitivní EFT, Technika nejhlubšího přijetí, Rituální propouštěcí technika, Konstelační technika, Technika pro plnění přání, Tvorba čistících meditací, Kvantování.

Práce se skupinou

Držení prostoru a práce se skupinou klientů. Skupinové techniky a možnost využití individuálních technik ve skupině.

Rituály

Proč a jak pracovat s rituály. Zjistíš, jak zapojit rituály do své práce průvodce.

INTUITIVNÍ PROVÁZENÍ

Propojování jednotlivých technik, zapojení intuitivní práce, hravosti a originality do provázení. Vytvoříš si svůj jedinečný systém provázení.

Podpora pro Tebe

Tvůj jedinečný systém v provázení

Zjistíš svou podstatu a díky ní si určíš svou jedinečnost, která Tě provede k definování Tvého tématu a cílovky, která Ti dává ten největší smysl a bude s Tebou ladit.

Sebehodnota

Naučíš se být viděna, plně se postavit za svoji práci, svůj styl provázení a svou jedinečnost. Naučíš se nastavovat ceny, které jsou s Tebou v souladu.

získávání klientů

Nastavíš si svůj osobní prodejní systém - rytmus aktivit, které pro Tebe budou přirozené a budou Ti přinášet dlouhodobě Tvé klienty. Podnikneš první akční kroky k získání svých klientů.

DUŠEVNÍ HYGIENA

Často je podceňována a přitom je tak důležitá, bez ní se jako průvodce snadno vyčerpáš. Naučíš se, jak se při své práci energeticky očišťovat, tak aby Tě práce s lidmi neunavovala, ale dodávala Ti energii.

HOLISTICKÝ SYSTÉM

Předáme Ti náš systém, který s klienty pracuje holistickým způsobem a je vhodný pro hlubokou transfomaci klienta.

KOMUNITA PRŮVODCŮ

Staneš se součástí komunity průvodců, najdeš zde podporu, vzájemnou inspiraci, studnici nových technik a prostředí pro supervize. Energetické pole a síla skupiny Ti usnadní cestu k Tvým cílům.

Příběh

Poté co jsme prošly základními výcviky a kurzy, jsme se pustily do podnikání. Ufff, auuu … to byl teda fičák. Spousta práce, vyčerpání, také spousta strachů, málo radosti, klientů a také málo peněz. Nemá být poslání nahodou o radosti, naplnění a plynutí???

Po několika měsících práce jsme byly vyčerpané a sílil strach, že nás podnikání neuživí. Celou dobu nás provázely otázky.

Jak celým podnikáním plynout, jak se nenadřít a užívat si to?

Proč máme za tolik práce, tak málo klientů?

Jak být v souladu se svými cenami? Neodradí to klienty? 

Není těch průvodců už nějak moc? Můžeme vůbec obstát? 

Jak se odlišit od ostatních a vnést do podnikání svoji jedinečnost a hravost?

Jsme dost dobré? Jak se zbavit strachu být viděné?

Díky propojení hluboké energetické práce s vlastními stíny, polem klientů a aktivitou, která je s námi v souladu, jsme to dokázaly! 

Naše práce je naším posláním, které nás naplňuje i živí. Cítíme, že nastal čas předat náš recept dalším.

Vytvořeno s Láskou od průvodkyň průvodcům

Pro koho je výcvik vhodný

Pro ženy, které chtějí provázet lidi na jejich cestě. Už si třeba i lehce přičichly k práci terapeutky, koučky nebo k práci s lidmi (není podmínkou), ale zatím:

 • se necítí plně vybavené nástroji a technikami k provázení, potřebují doplnit či sloučit koučovací a terapeutické techniky
 • neumí si nastavit cenu, která jim energeticky sedí, funguje a dává jim ekonomický smysl
 • nemají tolik klientů, kolik by chtěly a zatím se provázením neuživí, neví jak klienty oslovit a získat
 • necítí sebedůvěru ve svém provázení, nejde jim to s lehkostí a radostí,
 • zatím nenašly svou jedinečnost a cítí se ztracené v moři dalších koučů a terapeutů
 • právě teď stojí na místě a bojí se udělat akční kroky
 • se na své cestě průvodkyně příliš nadřou a cítí se vyčerpané, chtějí plynout a užívat si své poslání
 • nemají podporující komunitu, ve které se navzájem inspirují, obohacují a slouží též jako supervizní prostor

Forma výcviku

 • on-line setkání přes zoom a živá vysílání, tvoříme živě (žádná předtočená videa, reagujeme na vás a vaše potřeby)

 • energetické pole – celý výcvik je silné transformační pole, dostaneš se do svých hlubin, často i v jiných oblastech života než je provázení. Vše souvisí se vším a toužíš-li být průvodcem s otevřeným srdcem, je potřeba nahlédnout do všech oblastí svého života. Budeš mít k tomu bezpečné prostředí, řadu technik, podporu a komunitu.

 • 12 on-line setkání (v rámci uceleného systému předávání koučovacích a terapeutických technik pro práci s jednotlivcem i skupinou, zároveň jsou techniky ihned využívány pro osobní transforaci a akčním krokům v provázení) 

  Koncept výcviku:
 •  

Můj jedinečný způsob provázení

Kdo jsi jako průvodkyně a co je skutečně Tvé?
Co děláš a proč to děláš – jsi to opravdu Ty ve své pravdě a ryzosti?
Otevři své srdce a nech si to přijít, co je opravdu Tvé. Vytvoř si svůj jedinečný systém provázení dle IKIGAI.

Jak to děláš?
Uvědom si, že jsi dost už teď. Svět Tě potřebuje takovou, jaká jsi už teď, tak se mu pojď ukázat a udělej to způsobem, který je Ti blízký.
Najdi v provázení radost a lehkost. Uvolni se do toho.
Objev a uvolni strachy a stíny, které Ti brání vyjít ven. 

Pro toho to děláš a za kolik?
Najdi si své klienty a otevři jejich pole.
Nastav si cenu svých služeb a postav se za ni. Vyvaž přijímání a dávání.
Přijmi hojnost, která na Tebe čeká.

 • uzavřená FB skupina pro naše propojení, zpětné vazby a otázky, sdílení videí z praxe – inspirace pro druhé

 • cvičení na doma – pro ukotvení získaných znalostí, dovedností a vlastní seberůst

 • praxe mimo hlavní setkání – práce ve dvojicích, popř. přímo s klienty

Jak to bude probíhat

 • Začínáme 22.9.2022. Čeká Tě 12 týdnů s  námi  budeš mít k dispozici 2 jedinečné průvodkyně a můžeš se těšit na další překvapení od nás.
 • Setkání na zoomu proběhnou v termínech, na kterých se společně domluvíme, ze všech setkání bude pořízen záznam.
 • Všechny metody a techniky Ti předvedeme v praxi, získáš záznam a také je obdržíš přehledně popsané v pdf, vyzkoušíš si je se svou Andělkou či přímo na klientech. Prožiješ si je tak ze strany průvodce i klienta.
 • FB skupina – po celou dobu Ti budeme k dispozici ve FB skupině, budeme zde držet prostor (energetické pole) pro Tvou transformaci, budeme Ti odpovídat na otázky, vnášet společná témata a především se budeme inspirovat a podporovat. Sem také budeš vkládat některá tréninková videa pro naší zpětnou vazbu či inspiraci pro ostatní, také abys překročila svůj strach být viděna (možná se toho zalekneš, ale toto je jedna velkých výhod našeho výcviku, taková videa jinde nenajdeš)

Komunita – naším cílem je vytvořit komunitu jedinečných průvodců, i po skončení výcviku zůstaneš součástí této komunity. Komunita bude sloužit i pro následné propojení, inspiraci, předávání technik, podporu a supervize i s průvodci z dalších vln výcviku.

Konzultační schůzky

Je důležité, abychom si navzájem sedly. Také bychom rády znaly Tvůj skutečný záměr, PROČ do výcviku vstupuješ.

Podmínkou pro vstup do výcviku je tedy 30 min on-line schůzka s jednou z nás. Nemáš se čeho bát, jen se na sebe naladíme a posdílíme své záměry.

Kapacita je omezena na 22 účastnic výcviku. Chceme věnovat plnou pozornost každé z Vás, proto budeme pracovat v menší skupině.

Cena

22000
 • Cenu je možné rozdělit na 3 splátky

Bonusy pro Tebe

Aktivace v ženu Nové Země

HOLISTICKÝ SYSTÉM, ve kterém procházíš v jemnosti a rychlosti svou osobní transformací. 

S pomocí účinných technik nahlédneš do tří oblastní Tvého života - Poslání, Láskyplné vztahy a Hojnost. Osvobodíš se od starých paradigmat a vytvoříš svůj nový život v souladu sama se sebou i s veškerým stvořením.

Původně určeno ženám, ale vhodné i pro muže.

Týden Laskavé transformace

On-line kongres plný zajímavých hostů, který Ti pomůže s Tvou osobní transformací.

Právě TEĎ stojíme na prahu NOVÉ DOBY. Planeta Země navyšuje svou vibraci a lidstvo přechází na nová paradigmata žití.  Vše, co není pravdivé a není v souladu s námi se nám začíná rozpadat nebo nás tíží. Setrvávat v tom je bolavé, stát napůl mezi starým a novým je náročné. Je potřeba naplno vstoupit do toho nového, do toho, co už je v plném souladu s naší podstatou.
 

Kdo jsme?

Jsme Petra a Lucie.
Dvě ženy, které spojila vzájemná blízkost srdcí a stejné hodnoty. Ty stěžejní pro nás jsou PLYNUTÍ, TVOŘENÍ SRDCEM a POSPOLITOST. Když jsme spolu, tvoříme v  plynutí, přicházejí k nám nádherné nápady a my je s láskou a pokorou přijímáme a proměňujeme v realitu. A přesně tak, vznikl náš společný záměr, vytvořit výcvik a komunitu jedinečných průvodců.

Rozhodni se i Ty vykročit na cestu provázení a stát se součástí této komunity.

Petra

Petra

Jsem koučka autentického života, průzkumnice a aktivátorka paradigmat Nové Země v nás. Probouzím v lidech jejich nejniternější pravdu a pomáhám jim odložit vše, co jim brání ji žít. Provedu vás na cestě ve třech propojených oblastech - poslání, láskyplné vztahy a hojnost. Součástí mého poslání je držení bezpečného prostoru skupinám, kultivace lidské sounáležitosti a vedení komunit.

Lucie

Lucie

Jsem průvodkyní a inspirátorkou lidí v obdobích velikých změn. Jako vysoce citlivá štírka se silnou intuicí se ráda nořím do hlubin a objevuji tam světlo a dary, které přinášíme každý z nás světu. Odhaluji způsoby, jak se napojit na svoji vnitřní moudrost a tvořit si život podle svých představ. Věřím, že odpovědi na všechny otázky, si nosíme v sobě a každý z nás se může stát Tvůrcem svého života.

Průvodkyně, které výcvikem prošly, říkají ...