Petra Alirea Košťálová

Koučka nové úrovně tvoření, posvátných vztahů a sexuality

“Tvoř už jen v souladu se svou podstatou a v napojení na božství”

Miluji ...

Mou cestou je cesta ODDANOSTI LÁSCE a SPOLU-TVOŘENÍ skrze naše srdce, naši jedinečnost a zároveň naši propojenost.

Jsem žena, která bytostně miluje POSVÁTNOST a TANTRU. Vnímám je jako snoubení se Lásky, Úcty a Božství. A to je to nejkrásnější, co jsem zatím na tomto světě objevila a procítila.

Miluji intimitu ve sdílení, ryzí upřímnost, posvátnou sexualitu, tvoření z úrovně srdce, přírodu, hravost, smyslnost, tanec, hudbu a smích.

To co miluji, vnáším do svého tvoření …

Tvořím ...

Jsem koučka nové úrovně tvoření, posvátných vztahů a sexuality a také ceremonialistka

Probouzím v lidech jejich nejniternější pravdu a učím je, jak odložit vše, co jim brání ji žít. Provázím na cestě ve třech propojených oblastech – poslání, posvátné vztahy a hojnost. Vedu lidi k odevzdání se proudu života a tvoření už jen v souladu se svou podstatou a v propojení na Božství.

Vyzývám a motivuji lidi k tomu, aby se nebáli se být viděni takoví jací jsou, opouštěli nefunkční systémy, s odvahou komunikovali svou pravdu. Pomáhám jim objevit svou jedinečnost, prakticky uchopit své dary a jít s nimi ven.

SONY DSC

Součástí mého poslání je tvoření posvátného prostoru pro skupiny, kultivace lidské sounáležitosti a tvoření komunit Nové Země.

S otevřeným srdcem a s pokorou vytvářím prostor opravdovosti a zranitelnosti, ve kterém se otevírají, sdílejí a skrze srdce propojují ženy a muži. Pomáhám jim uvidět a přijmout sami sebe se všemi stíny i dary.

Mojí vášní je tvoření přechodových a iniciačních ceremonií. V rámci ceremonií a kruhů tvořím bránu do vyšších světů a jsem kanálem skrze který, se transformují energie v lásku.

S Láskou pro Tebe ...

Individuální provázení

Provedu Tě v těchto oblastech:
Ženství a posvátná sexualita
Ikigai (objevování a žití svých darů a svého poslání)
Láskyplné vztahy (partnerské i ostatní, vztah sám/sama k sobě)
Hojnost
 
Forma
Online / živě / ráda Tě provedu i v přírodě
 
Cena 
60 minut  … 1 800 Kč
90 minut … 2 500 Kč
Delší provázení v přírodě dle domluvy.
Dlouhodobé provázení dle domluvy.
 
 
 

Ceremonie na míru

Iniciační a přechodové ceremonie a obřady na míru, uvnitř i v přírodě / pro jednotlivce i skupiny.
 
Menarche rituál, předsvatební rituál, posvátný sňatek, rozchodový rituál, rituál vstupu do své síly, podpoření záměru, oslavy a další.
 
V případě potřeby spolupracuji s dalšími průvodkyněmi.
 
Forma a cena dle domluvy.
 

Kruhy s kakaovou ceremonií v Plzni

Cover na www (1200 × 630 px) (1920 × 1080 px) (1)
 
Ceremoniální kakao vnímám jako dar Matky Země a posvátnou bytost, která pomáhá otevřít lidská srdce, probudit v nás Lásku, Radost a Sounáležitost. Používám ceremoniální kakao Amaité. K jeho přípravě přistupuji s Úctou a Láskou a je velikým darem při mém tvoření.

Společně za sny

Kruhy mužsko-ženského spolu-tvoření
s kakaovou ceremonií
Poznej sílu a lehkost společného tvoření. Vstup do energetického pole zázraků a vytvoř si svůj Nový Život.
 
Rozproudi v sobě radost, vášeň a svou životní vizi.
Tvoř už jen v souladu se svou podstatou.
Napoj se na zdroj své životní síly a božství v Tobě.
S odvahou ukaž světu svou opravdovost a své dary.
Rozšiř svou duši a otevři se novým možnostem a novým lidem.
 
Propoj se skrze své srdce s dalšími muži a ženami v kruhu.
Dovol si mít svou komunitu a přijmi její podporu.
Prožívej Sounáležitost a Lásku.
 
Každý sám/a za sebe a přesto SPOLEČNĚ ZA SNY.
Tak už to neodkládej, rozhodni se a přijď …
 
Cena za kruh v délce 3 hod. a šálek ceremoniálního kakaa … 500 Kč
 
 

Posvátné Ženství a Tantra

Prožitkové a iniciační ženské kruhy
s kakaovou ceremonií
Vydej se na cestu oddanosti svému srdci, odevzdání se Životu a Lásce.
 
Zamiluj se sama do sebe.
Spatři a přijmi každou svoji část, své stíny i dary. 
Oslavuj své tělo, prožívej radost, smyslnost a vášeň.
 
Uctívej své lůno, aktivuj svou sílu a životní energii.
Rozproudi svou sexualitu, kreativitu,
a tvoř si život už jen v souladu sama se sebou.
 
Propoj se s ženami v kruhu na úrovni srdce,
vstup do své zranitelnosti a ryzí intimity,
odlož zranění mezi ženami a muži,
žij láskyplné vztahy a posvátnou sexualitu.
 
Poznej sílu sesterství, propoj se s Matkou Zemí a s Božstvím
a z tohoto místa ŽIJ a TVOŘ …. v plynutí a radosti.
 
Dovol si to a přijď do kruhu posvátných žen …
 
Cena za kruh v délce 3 hod. a šálek ceremoniálního kakaa … 600 Kč
 
 

Pokud máš zájem o mé služby, napiš mi. Do komentáře dej vědět, o jaký druh služby máš zájem.

Můžeš mi i zavolat na telefon 724660099.

Jedineční průvodci

© Jedineční Průvodci 2021.

Tento web postavila Anna Fink