Lucie Bednářová

Průvodkyně vnitřní transformací

"Nepřišli jste na Zemi, abyste čelili realitě.
Přišli jste, abyste si ji vytvořily."
Abraham Hicks

Jsem průvodkyní a inspirátorkou lidí v období zásadních změn, které je vedou k žití jejich pravé podstaty a projevení plného potenciálu. Vidím a cítím potenciál druhých lidí a zároveň vnímám, jakým způsobem je možné se k němu dostat a plně si do něj stoupnout. Ráda touto cestou provedu i vás. 

Jako vysoce citlivá štírka se silnou intuicí se nořím do těch největších hlubin a vynáším společně s vámi na světlo dary, které přinášíme každý z nás světu. Odhaluji způsoby, jak se napojit na svoji vnitřní moudrost, vzít si zpět svoji sílu a žít život v souladu se svým plánem duše.

Věřím, že odpovědi na všechny otázky, si nosíme v sobě a každý z nás se může stát Tvůrcem svého života, stačí se pro to rozhodnout.

S Láskou pro vás tvořím ...

Transformační skupinová setkání v Sokolově a Karlových Varech – prožitková setkání se konají 1x za měsíc ve večerních hodinách, součástí setkání je kakaová ceremonie (kakao Amaité), meditace, práce s dechem, s tělem, s hlasem a také to, co v danou chvíli pro konkrétní skupinu přijde 

Individuální transformační provázení na vaše téma –  během sezení pro vás vytvářím bezpečný prostor ve kterém se mohou dít zázraky, pokud si je dovolíte, provázení probíhá osobně (Sokolov) nebo on-line – cena 1800 Kč/1 hod

Individuální transformační provázení v přírodě – miluji modrost přírody a napojení na Matku Zemi, která nás při tomto provázení velmi podporuje, provázení probíhá osobně v různých lokalitách v západních Čechách (především Slavkovský les, Krušné hory, rybník u Prohoře) – délka 3 hod, cena 3 900 Kč

pro termíny a bližší informace mě kontaktuje na: lucie@jedinecnipruvodci.cz nebo na tel. 777095113